Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana són associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, constituïdes per esportistes, personal tècnic entrenador,jutge àrbitre i altres estaments establerts estatutàriament, així com perclubs, seccions esportives d’altres entitats i societats anònimes esportives, el fi prioritari dels quals és la promoció, la tutela, l’organització i el control de les respectives modalitats i especialitats esportives dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Les federacions esportives exerceixen, per delegació, funcions públiques de caràcter administratiu, de manera que actuen en aquest cas com a agents col·laboradors de l’Administració autonòmica, sota la tutela i la coordinació de l’òrgan competent en matèria d’esport.

La federació compleix les obligacions de la legislacio de transparencia , conforme a lo que disposa el article 3 de la Llei 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia,Bon Govern i participacio ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Funcions públiques de caràcter administratiu:

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de les especialitats de patinatge , excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.b) Expedir les llicències federatives corresponents a les modalitats de la FPCV.
c) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de patinatge en els àmbits autonòmic, estatal i, si escau, internacional.
d) Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
e) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics-entrenadors esportius i tècniques-entrenadores esportives.

f) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

Name Size Date
Look LLEI TRANSPARENCIA 350.68 KB 12/29/2021
Look ESTATUTS VIGENTS 1.05 MB 12/29/2021
Look JUNTA DIRECTIVA 168.68 KB 11/19/2022
Look ORGANIGRAMA FEDERACIÓ PATINATGE CV 214.04 KB 01/11/2022
Look PRESSUPOST ANUAL 1.03 MB 12/13/2022
Look CONTERS ANUALS 1.46 MB 12/29/2021
Look RETRIBUCIONS MEMBRES ORGANS DE GOVERN 805.12 KB 12/29/2021
Look CONVENIS I CONTRACTES AMB ENTITAS PUBLIQUES 391.63 KB 11/16/2022
8 / 8
Go to of 1 Show
Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone
Follow us
Sponsors
COMUNITAT DE L'ESPORT
Look COMUNITAT DE L'ESPORT
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL VALENCIA
Look FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL VALENCIA
Diputació de Valencia
Diputación Provincial de Valencia
Look Diputació de Valencia
Diputación de Alicante
Look Diputación de Alicante
The Monkey Boys
Look The Monkey Boys
Replic Hockey
Look Replic Hockey
Alex y Javi Creaciones
Look Alex y Javi Creaciones

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.