Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana són associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, constituïdes per esportistes, personal tècnic entrenador,jutge àrbitre i altres estaments establerts estatutàriament, així com perclubs, seccions esportives d’altres entitats i societats anònimes esportives, el fi prioritari dels quals és la promoció, la tutela, l’organització i el control de les respectives modalitats i especialitats esportives dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Les federacions esportives exerceixen, per delegació, funcions públiques de caràcter administratiu, de manera que actuen en aquest cas com a agents col·laboradors de l’Administració autonòmica, sota la tutela i la coordinació de l’òrgan competent en matèria d’esport.

La federació compleix les obligacions de la legislacio de transparencia , conforme a lo que disposa el article 3 de la Llei 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia,Bon Govern i participacio ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Funcions públiques de caràcter administratiu:

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de les especialitats de patinatge , excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.b) Expedir les llicències federatives corresponents a les modalitats de la FPCV.
c) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de patinatge en els àmbits autonòmic, estatal i, si escau, internacional.
d) Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
e) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics-entrenadors esportius i tècniques-entrenadores esportives.

f) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

Nome Tamanho Data
Ver LLEI TRANSPARENCIA 350.68 KB 29/12/2021
Ver ESTATUTS VIGENTS 1.05 MB 29/12/2021
Ver JUNTA DIRECTIVA 168.68 KB 19/11/2022
Ver ORGANIGRAMA FEDERACIÓ PATINATGE CV 214.04 KB 11/01/2022
Ver PRESSUPOST ANUAL 1.03 MB 13/12/2022
Ver CONTERS ANUALS 1.46 MB 29/12/2021
Ver RETRIBUCIONS MEMBRES ORGANS DE GOVERN 805.12 KB 29/12/2021
Ver CONVENIS I CONTRACTES AMB ENTITAS PUBLIQUES 391.63 KB 16/11/2022
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos
Patrocinadores
COMUNITAT DE L'ESPORT
Ver COMUNITAT DE L'ESPORT
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL VALENCIA
Ver FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL VALENCIA
Diputació de Valencia
Diputación Provincial de Valencia
Ver Diputació de Valencia
Diputación de Alicante
Ver Diputación de Alicante
The Monkey Boys
Ver The Monkey Boys
Replic Hockey
Ver Replic Hockey
Alex y Javi Creaciones
Ver Alex y Javi Creaciones

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.