Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana són associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, constituïdes per esportistes, personal tècnic entrenador,jutge àrbitre i altres estaments establerts estatutàriament, així com perclubs, seccions esportives d’altres entitats i societats anònimes esportives, el fi prioritari dels quals és la promoció, la tutela, l’organització i el control de les respectives modalitats i especialitats esportives dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Les federacions esportives exerceixen, per delegació, funcions públiques de caràcter administratiu, de manera que actuen en aquest cas com a agents col·laboradors de l’Administració autonòmica, sota la tutela i la coordinació de l’òrgan competent en matèria d’esport.

La federació compleix les obligacions de la legislacio de transparencia , conforme a lo que disposa el article 3 de la Llei 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia,Bon Govern i participacio ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Funcions públiques de caràcter administratiu:

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de les especialitats de patinatge , excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.b) Expedir les llicències federatives corresponents a les modalitats de la FPCV.
c) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de patinatge en els àmbits autonòmic, estatal i, si escau, internacional.
d) Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
e) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics-entrenadors esportius i tècniques-entrenadores esportives.

f) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

Nom Taille Date
Voir LLEI TRANSPARENCIA 350,68 KB 29/12/2021
Voir ESTATUTS VIGENTS 1,05 MB 29/12/2021
Voir JUNTA DIRECTIVA 168,68 KB 19/11/2022
Voir ORGANIGRAMA FEDERACIÓ PATINATGE CV 214,04 KB 11/01/2022
Voir PRESSUPOST ANUAL 1,03 MB 13/12/2022
Voir CONTERS ANUALS 1,46 MB 29/12/2021
Voir RETRIBUCIONS MEMBRES ORGANS DE GOVERN 805,12 KB 29/12/2021
Voir CONVENIS I CONTRACTES AMB ENTITAS PUBLIQUES 391,63 KB 16/11/2022
8 / 8
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous
Sponsors
COMUNITAT DE L'ESPORT
Voir COMUNITAT DE L'ESPORT
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL VALENCIA
Voir FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL VALENCIA
Diputació de Valencia
Diputación Provincial de Valencia
Voir Diputació de Valencia
Diputación de Alicante
Voir Diputación de Alicante
The Monkey Boys
Voir The Monkey Boys
Replic Hockey
Voir Replic Hockey
Alex y Javi Creaciones
Voir Alex y Javi Creaciones

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.