Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana són associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, constituïdes per esportistes, personal tècnic entrenador,jutge àrbitre i altres estaments establerts estatutàriament, així com perclubs, seccions esportives d’altres entitats i societats anònimes esportives, el fi prioritari dels quals és la promoció, la tutela, l’organització i el control de les respectives modalitats i especialitats esportives dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Les federacions esportives exerceixen, per delegació, funcions públiques de caràcter administratiu, de manera que actuen en aquest cas com a agents col·laboradors de l’Administració autonòmica, sota la tutela i la coordinació de l’òrgan competent en matèria d’esport.

La federació compleix les obligacions de la legislacio de transparencia , conforme a lo que disposa el article 3 de la Llei 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia,Bon Govern i participacio ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Funcions públiques de caràcter administratiu:

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de les especialitats de patinatge , excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.b) Expedir les llicències federatives corresponents a les modalitats de la FPCV.
c) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de patinatge en els àmbits autonòmic, estatal i, si escau, internacional.
d) Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
e) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics-entrenadors esportius i tècniques-entrenadores esportives.

f) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

Nome Taglia Data
Vedere LLEI TRANSPARENCIA 350,68 KB 29/12/2021
Vedere ESTATUTS VIGENTS 1,05 MB 29/12/2021
Vedere JUNTA DIRECTIVA 168,68 KB 19/11/2022
Vedere ORGANIGRAMA FEDERACIÓ PATINATGE CV 214,04 KB 11/01/2022
Vedere PRESSUPOST ANUAL 1,03 MB 13/12/2022
Vedere CONTERS ANUALS 1,46 MB 29/12/2021
Vedere RETRIBUCIONS MEMBRES ORGANS DE GOVERN 805,12 KB 29/12/2021
Vedere CONVENIS I CONTRACTES AMB ENTITAS PUBLIQUES 391,63 KB 16/11/2022
8 / 8
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici
Sponsors
COMUNITAT DE L'ESPORT
Vedere COMUNITAT DE L'ESPORT
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL VALENCIA
Vedere FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL VALENCIA
Diputació de Valencia
Diputación Provincial de Valencia
Vedere Diputació de Valencia
Diputación de Alicante
Vedere Diputación de Alicante
The Monkey Boys
Vedere The Monkey Boys
Replic Hockey
Vedere Replic Hockey
Alex y Javi Creaciones
Vedere Alex y Javi Creaciones

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.